Bảng mã lỗi của máy giặt phần 2

sua may giat electrolux bi keu khi vat

Trung tâm bảo Hành Electrolux hướng dẫn tự sửa máy giặt Electrolux các cách đọc mã lỗi.

Tiếp theo lần trước lần này chúng tôi xin chia sẻ thêm cho các bạn về một số lỗi của máy giặt mà lần trước máy giặt elctrolux của chúng ta đã giới thiệu.

Dấu hệu :

Báo động : E37 LED L26 – 29 = 0 0 1 1 LED L30 – 33 = 0 1 1 1

Mô tả lỗi

Sensing mạch chuyển đổi áp lực chống sôi 1 bị lỗi (đầu vào tín hiệu đến bộ vi xử lý luôn luôn 0V hoặc 5V) người sử dụng mã = Effect = Chu kỳ bị chặn với cửa đóng

Dấu hiệu :

Báo động = E38 LED L26 – 29 = 0 0 1 1 LED L30 – 33 = 1 0 0 0

Mô tả lỗi

Áp suất buồng bị chặn (mực nước không thay đổi cho ít nhất 30 giây trong khi quay trống.) Mã = Effect = sưởi ấm pha bỏ qua

 Nguyên nhân

Có thể chuyển mạch áp suất thủy lực, thiết bị chuyển mạch áp lực, động cơ truyền động đai bị phá vỡ

Dấu hiệu :

Báo động code = E41 LED L26 – 29 = 0 1 0 0 LED L30 – 33 = 0 0 0 1

Mô tả lỗi

Cửa đang mở (cửa chậm trễ khóa liên động không đóng sau 15 giây) = E40 Effect = Chu kỳ dừng lại

 Nguyên nhân

Có thể = cánh cửa mở, cửa chậm trễ khóa liên động, hệ thống dây điện, chính PCB

Dấu hiệu :

Báo động = E42 LED L26 – 29 = 0 1 0 0 LED L30 – 33 = 0 0 1 0

 Mô tả lỗi

Vấn đề với đóng cửa (mở cửa trong chu kỳ cho hơn 15 giây hoặc cánh cửa đóng lại sau khi chu kỳ cho hơn 3. min) User code = E40 Effect = Chu kỳ dừng lại có thể

Nguyên nhân

Chính PCB = chậm trễ cửa khóa liên động, hệ thống dây điện;

Dấu hiệu:

code = E43 LED L26 – 29 = 0 1 0 0 LED L30 – 33 = 0 0 1 1

Mô tả lỗi

Quyền hạn cửa khóa liên động bị lỗi (incongruency giữa tình trạng của cửa khóa liên động mạch “cảm ứng” và tình trạng của TRIAC) code = E40 Effect = Chu kỳ dừng lại

Dấu hiệu :

Báo động= E44 LED L26 – 29 = 0 1 0 0 LED L30 – 33 = 0 1 0 0

Mô tả lỗi

Mạch của sự chậm trễ cửa khoá liên động (tín hiệu đầu vào bộ vi xử lý luôn luôn 0V hoặc 5V) bị lỗi người sử dụng đang có hiệu lực = chu kỳ chặn

Dấu hiệu

Báo động = E45 LED L26 – 29 = 0 1 0 0 LED L30 – 33 = 0 1 0 1

 Mô tả lỗi

Mạch của sự chậm trễ cửa khoá liên động (tín hiệu đầu vào bộ vi xử lý luôn luôn 0V hoặc 5V) bị lỗi người sử dụng đang có hiệu lực = chu kỳ chặn với cánh cửa đóng lại

Dấu hiệu

Báo động  = ​​E51 LED L26 – 29 = 0 1 0 1 LED L30 – 33 = 0 0 0 1

Mô tả lỗi

TRIAC quyền hạn động cơ ngắn mạch (TRIAC ngắn mạch cắt ra kích hoạt hoặc tốc độ động cơ hơn so với tốc độ tối đa ) mã = ​​Effect = Chu kỳ bị chặn với cánh cửa đóng lại (sau 5 lần)

Nguyên nhân

Mất cách điện cuộn dây động cơ / dây; chính PCB